CodyCross Cevapları

CodyCross Cevapları

Last updated on January 20th, 2023 at 01:27 am

CodyCross Cevapları

Merhaba okuyucular. CodyCross Cevapları’na hoş geldiniz. Burada farklı dünyalar, kategoriler ve seviyelere bölünmüş CodyCross için tüm Cevapları, Hileleri ve Çözümleri bulabilirsiniz. Bu oyun Fanatee tarafından geliştirilmiştir.

CodyCross: Çapraz Bulmaca sizi sayısız ıvır zıvır için zorluyor. Dünya gezegenine ve birlikte düşen dost canlısı uzaylı CodyCross ile seyahat edin, dünyamızın tarihi ve insanlığın başarıları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bu oyunda birçok seviye olduğundan, bireysel seviye cevaplara daha kolay erişim için düzenledik. Seviyeler tek tek kaydırılabilir veya tüm seviyeler düğmesine dokunabilir ve doğrudan sıkıştığınız dünyaya, gruba veya bulmacayı atlayabilirsiniz.

Recent updates on CodyCross Cevapları

 • Updated answers for all levels

Download and Play CodyCross: Çapraz Bulmaca


O B J E K T I F
T ü K E T I C I
A Y A K K A B ı
G ü V E R C I N
I K R A M I Y E
A S P E N D O S
T R A N S F E R
M E T R O N O M
K ü L T ü R L ü
U ç A N H A L ı
L I M O N A T A
U Z A Y Y O L U

Bunlar, Cevapları, iPhone, iPad, iPod Touch, Android ve seviyeleri daha kolay çözmeniz için ekran görüntüleri olan diğer cihazlar ile CodyCross Dünyamız Grup 1-Bulmaca 1 için Hileleri. Bu oyun Fanatee tarafından geliştirilmiştir.

What is the solution for CodyCross Dünyamız Grup 1-Bulmaca 1 Cevapları ?

We are trying our best to solve the answer manually and update the answer into here, currently the best answer we found for these are:

 1. Fotoğraf makinesindeki mercek; tarafsız, nesnel

  OBJEKTIF
 2. Mal ve hizmet satın alan kişi

  TüKETICI
 3. Diğer adı pabuç olan giyecek

  AYAKKABı
 4. Takla da atabilen postacı kuş

  GüVERCIN
 5. Piyangodan çıkan para

  IKRAMIYE
 6. Antalya'da bulunan, tiyatrosuyla meşhur antik kent

  ASPENDOS
 7. Sporda bir takımdan öbürüne geçme

  TRANSFER
 8. Bir müzik parçası çalınırken ritim tutan alet

  METRONOM
 9. Genel olarak bilgili, kendini yetiştirmiş kişi

  KüLTüRLü
 10. Alaaddin'in özel taşıtı

  UçANHALı
 11. Ferahlatıcı, hafif ekşi bir içecek

  LIMONATA
 12. Mr. Spock karakterinin yer aldığı dizi ve film

  UZAYYOLU

Some people are looking for these:

 • CodyCross Dünyamız Grup 1-Bulmaca 1
 • Cody Cross Dünyamız Grup 1-Bulmaca 1
 • CodyCross Dünyamız Grup 1-Bulmaca 1 Cevapları
 • CodyCross Dünyamız Grup 1-Bulmaca 1 Hileleri
 • CodyCross Dünyamız Grup 1-Bulmaca 1 çözeltiler

Most Recent Updated:

Games Developed by Fanatee

Tags: